شرح و آمار کمک‌ها

 

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
600,000 19.10.1391 هزینه پلاسما فرز آقایی ۴۴ ساله از شیراز پرداخت گردید. ۱
600,000 4.11.1391 هزینه پلاسما فرز خانمی ۲۷ ساله اهل الیگودرز که پس از زایمان دوم، یکی از پاهایش در اثر بیماری فلج گردیده و نیاز به درمان فوری پلاسما فرز داشت پرداخت گردید. ۲
600,000 14.11.1391 هزینه پلاسمافرز خانمی ۳۳ ساله اهل اصفهان که در اثر بیماری یکی از پاهایش فلج شده بود پرداخت گردید. ۳
500,000 29.11.1391 هزینه پلاسمافرز دختری ۱۴ ساله اهل بروجن که در اثر بیماری ام اس بینایی هر دو چشم را از دست داده بود پرداخت گردید. خوشبختانه بعد از دو روز از درمان پلاسما فرز آرام آرام و با کم شدن التهاب اعصاب بینایی شروع به بازیابی بینایی کرد. ۴
500,000 7.11.1391 هزینه پلاسمافرز برای دختری ۲۹ ساله از زرین شهر اصفهان که بینایی یک چشم را بطورکامل از دست داده و چشم دیگرش نیز کم بینا گردیده بود پرداخت گردید. ۵
208,000 2.12.1391 با تامین هزینه درمانی به صورت ماهیانه برای دختری جوان اهل اصفهان که به علت عدم توانایی در تامین هزینه داروها به مدت ۱ سال قطع درمان کرده بود، درمان وی از سر گرفته شد. هزینه درمان به ازای هر ماه پرداخت گردید. ۶
500,000 25.12.1391 هزینه پلاسمافرز برای خانمی ۴۰ ساله از فلاورجان اصفهان که یکی از پاهایش فلج گردیده بود پرداخت شد. ۷
206,100 10.1.1392 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت گردید. ۸
400,000 8.2.1392 هزینه پلاسمافرزآقایی از اصفهان که یکی از پاهایش فلج گردیده بود پرداخت شد. ۹
420,000 8.2.1392 هزینه داروی آقایی ۲۶ ساله ازپیربکران اصفهان که سمت چپ بدنش بی حس گردیده و قادر به تامین هزینه های درمانی ماهیانه نبود پرداخت گردید. ۱۰
250,000 17.2.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی مبتلا به ام اس از اصفهان پرداخت گردید. ۱۱
420,000 5.2.1392 خانمی جوان که با گران شدن دارو دیگر قادر به تامین هزینه های درمانی ماهیانه نمی باشد، تحت پوشش ماهیانه قرار گرفت. ۱۲
150,000 29.2.1392 هزینه پلاسما فرزآقایی اهل اصفهان مبتلا به بیماری ام اس پرداخت گردید. ۱۳
434,625 1.3.1392 خانمی اهل اصفهان تحت پوشش ماهیانه جهت تامین دارو قرار گرفت. ۱۴
275,000 5.3.1392 آقایی ۴۷ ساله اهل اصفهان تحت پوشش ماهیانه قرار گرفت. ۱۵
420,000 5.3.1392 هزینه داروی ماهیانه بتافرون خانمی اهل اصفهان پرداخت گردید. ۱۶
420,000 5.3.1392 خانمی جوان از اصفهان تحت پوشش ماهیانه جهت تامین دارو قرار گرفت. ۱۷
250,000 7.3.1392 هزینه پلاسما فرز پسری ۲۰ ساله اهل یزد که مدت چهار سال است دچار بیماری می باشد، پرداخت گردید. ۱۸
420,000 8.3.1392 هزینه آمپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان که به علت عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان دستهایش بی حس شده بود پرداخت گردید. ۱۹
420,600 9.3.1392 هزینه آمپول بتافرون ماهیانه یک بیمار اقا از اصفهان پرداخت شد. ۲۰
550,000 18.3.1392 هزینه پلاسمافرز پسری ۱۶ ساله از اصفهان که به علت بیماری یکی از پاهایش فلج شده بود پرداخت گردید. ۲۱
200,000 19.3.1392 کمک هزینه پلاسمافرز برای پسر جوانی از اصفهان پرداخت شد. ۲۲
250,000 23.3.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی میانسال از اصفهان پرداخت گردید. ۲۳
250,000 26.3.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی جوان از اصفهان پرداخت گردید. ۲۴
250,000 29.3.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی ۴۰ ساله از اصفهان پرداخت گردید. ۲۵
468,000 29.3.1392 هزینه پلاسما فرز خانمی ۴۰ ساله از اصفهان پرداخت گردید. ۲۶
136,872 29.3.1392 هزینه پالس تراپی پسری ۲۳ ساله اهل اصفهان پرداخت گردید. ۲۷
196,600 29.3.1392 هزینه امپول اکتوفرون برای یک بیمار اقا از اصفهان پرداخت شد. ۲۸
167,000 2.4.1392 هزینه ماهیانه امپول اکتوفرون برای یک بیمار خانم از اصفهان پرداخت شد. ۲۹
112,433 19.4.1392 هزینه پالس تراپی خانمی جوان از اصفهان پرداخت گردید. ۳۰
160,000 22.4.1392 هزینه ام ار آی و آزمایشات لازم برای خانمی اهل کردستان و دارای سه فرزند پرداخت شد. ۳۱
1,449,500 9.5.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکستاویا برای خانمی جوان از اصفهان و دارای دوفرزند پرداخت شد. ۳۲
420,000 22.5.1392 هزینه پالس تراپی برای خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۳۳
89,500 22.5.1392 مقداری از هزینه پلاسما فرز یک اقا از اصفهان پرداخت شد. ۳۴
517,000 27.5.1392 مقداری ازهزینه IVIG خانمی از اصفهان که یک طرف بدنش کاملا بی حس شده بود پرداخت گردید. ۳۵
1,614,000 4.6.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۳۶
200,000 4.6.1392 مفداری از هزینه پلاسمافرز یک آقا از اصفهان پرداخت شد. ۳۷
923,000 10.6.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکتوفرون برای خانمی دارای دو فرزند از اصفهان پرداخت شد. ۳۸
631,000 11.7.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۳۹
617,450 12.7.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکستاویا برای خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۴۰
300,000 20.7.1392 هزینه پلاسمافرز خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۴۱
594,000 28.7.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون برای خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۴۲
459,600 29.7.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکتوفرون برای خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۴۳
215,000 30.7.1392 هزینه امپول برای ام ار ای وهزینه ام ار ای پسری ۲۵ ساله مشکوک به ام اس از اصفهان پرداخت شد. ۴۴
111,500 5.8.1392 هزینه پالس تراپی (تزریق کورتون) به مدت ۶ روز برای خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۴۵
752,000 7.8.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون پسر جوانی از اصفهان پرداخت شد. ۴۶
631,600 13.8.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۴۷
617,550 15.8.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکستاویا برای خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۴۸
500,000 19.8.1392 هزینه پلاسمافرز خانمی ۲۶ ساله از اصفهان پرداخت شد. ۴۹
32,000 19.8.1392 هزینه آزمایشات دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۵۰
500,000 28.8.1392 هزینه پلاسمافرز خانمی ۲۷ ساله از کرمان پرداخت شد. ۵۱
460,000 30.8.1392 هزینه ماهیانه امپول اکتوفرون خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۵۲
594,000 29.8.1392 هزینه ماهیانه امپول بتافرون خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۵۳
200,000 29.8.1392 هزینه آزمایشات خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۵۴
70,900 6.9.1392 مقداری از هزینه پلاسما فرز یک خانم از اطراف اصفهان پرداخت شد. ۵۵
500,000 13.9.1392 مقداری ازهزینه پلاسما فرز یک خانم از اصفهان پرداخت شد. ۵۶
500,000 21.9.1392 مقداری از هزینه پلاسمافرز خانمی از سامان (از توابع استان اصفهان) پرداخت شد. ۵۷
500,000 21.9.1392 مقداری ازهزینه پلاسما فرز یک خانم از اصفهان پرداخت شد. ۵۸

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
617,550 3.10.1392 هزینه ماهیانه آمپول اکستاویا برای خانمی جوان از اصفهان پرداخت شد. ۵۹
1,500,000 17.10.1392 مقداری از هزینه پلاسمافرزخانمی مبتلا به ام اس از اصفهان پرداخت شد. ۶۰
500,000 22.10.1392 مقداری از هزینه درمان دختری جوان از شهرکرد پرداخت شد. ۶۱
500,000 23.10.1392 مقداری از هزینه پلاسمافرز خانمی از شاهین شهر پرداخت شد. ۶۲
190,000 30.10.1392 هزینه ام ار ای پسری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۶۳
259,600 28.11.1392 مقداری از هزینه ماهیانه آمپول اکتوفرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۶۴
100000 3.12.1392 مقداری از هزینه پالس تراپی بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۶۵
610,600 26.12.1392 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری اهل یکی از روستاهای سنندج پرداخت شد. ۶۶
594,400 26.12.1392 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۶۷
908,500 26.12.1392 هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری اهل روستایی از توابع مریوان کردستان پرداخت شد. ۶۸
116,550 27.12.1392 هزینه پالس تراپی خانمی جوان ازاطراف اصفهان پرداخت گردید. ۶۹
95,000 18.01.1393 هزینه ام ار ای بیمار مشکوک به ام اس از اصفهان پرداخت شد. ۷۰
259,600 23.01.1393 هزینه ماهیانه امپول اکتوفرون خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۷۱
908,500 27.01.1393 هزینه ماهیانه امپول اونکس بیماری از مریوان کردستان پرداخت شد. ۷۲
606,000 27.01.1393 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۳
610,600 27.01.1393 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۴
44,950 27.01.1393 هزینه 3 نوع قرص بیمار مبتلا به ام اس پرداخت شد. ۷۵
200,000 03.02.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز پسری ۱۲ ساله از شهرضا مبتلا به ام اس پرداخت شد. ۷۶
606,100 25.02.1393 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۷
610,600 25.02.1393 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۸
54,740 31.02.1393 هزینه پالس تراپی بیماری از سنندج پرداخت شد. ۷۹
770,000 05.03.1393 هزینه آزمایشات لازم برای خانمی جوان از روستایی در فلاورجان اصفهان پرداخت شد. ۸۰
605,300 05.03.1393 هزینه ماهیانه امپول بتافرون پسر جوانی از اصفهان پرداخت شد. ۸۱
630,800 08.03.1393 هزینه پلاسمافرز خانمی ۴۱ ساله از فلاورجان اصفهان پرداخت شد. ۸۲
1,000,000 17.03.1393 هزینه IVIG اقایی مبتلا ۴۱ ساله و اهل تیران کمک هزینه پرداخت شد. ۸۳
202,200 18.03.1393 هزینه ماهیانه آمپول اکتوفرون خانمی از اصقهان پرداخت شد. ۸۴
610,600 29.03.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۸۵
505,300 29.03.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۸۶
400,000 02.04.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از روستایی از توابع اصفهان پرداخت شد. ۸۷
504,500 08.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری نیازمند از شاهین شهر پرداخت شد. ۸۸
500,000 10.04.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری اصفهان پرداخت شد. ۸۹
300,000 10.04.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری نیازمند از اصفهان پرداخت شد. ۹۰
908,500 12.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۱
610,600 12.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۲
137,755 18.04.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۹۳
504,530 25.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۹۴
504,500 30.04.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۹۵
610,600 01.05.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۶
505,300 01.05.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۷
610,600 01.05.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۸
646,000 14.05.1393 مقداری از هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۹۹
137,500 21.05.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۰۰
504,500 31.05.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۰۱
505,600 02.06.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۰۲
505,300 02.06.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۰۳
505,300 02.06.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری ازسنندج پرداخت شد. ۱۰۴
746,100 11.06.1393 مقداری از هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۰۵
137,755 16.06.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۰۶
328,120 31.06.1393 مقداری ازهزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۰۷
251,100 31.06.1393 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۰۸
504,500 25.06.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۰۹
505,600 04.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۰
505,600 04.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۱
505,600 04.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۲
746,400 09.07.1393 مقداری از هزینه ماهیانه آمپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۳
136,000 18.07.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۱۴
504,500 28.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۱۵
505,600 30.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۶
505,600 30.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۷
505,600 30.07.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۱۸
135,800 17.08.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۱۹
753,050 27.08.1393 هزینه پلاسمافرزخانم جوان بسیارنیازمندی از اصفهان پرداخت شد. ۱۲۰
300,000 08.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۲۱
237,800 08.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری ازسنندج پرداخت شد. ۱۲۲
727,360 08.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۲۳
191,250 14.09.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید و تعدادی قرص متفرقه بیماری در اصفهان پرداخت شد. ۱۲۴
435,900 24.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۲۵
730,000 26.09.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون دختری جوان از آباده پرداخت شد. ۱۲۶
177,985 27.09.1393 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۲۷
150,000 27.09.1393 مقداری از هزینه دستگاه درموکت برای پلاسمافرز خانم جوانی از اصفهان پرداخت شد. ۱۲۸

 

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
218,560 03.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۲۹
40,000 03.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۳۰
299,240 03.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۳۱
190,100 14.10.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید و تعدادی قرص متفرقه بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۳۲
300,000 18.10.1393 مقداری از هزینه بیمارستان بیماری از کرج پرداخت شد. ۱۳۳
435,936 18.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۳۴
290,624 27.10.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۳۵
1,452,220 27.10.1393 هزینه ۲ ماه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۱۳۶
282,550 01.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۳۷
529,000 04.11.1393 هزینه ۶ روز پلاسمافرز دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۳۸
218,560 07.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۳۹
283,400 07.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۴۰
706,400 07.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۴۱
238,500 18.11.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید و تعدادی قرص متفرقه بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۲
474,090 24.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۴۳
290,624 26.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۴
300,000 26.11.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۵
432,250 04.12.1393 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۶
212,000 10.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۴۷
218,000 10.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۴۸
135,800 12.12.1393 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۴۹
726,000 17.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون دختری جوان از آباده پرداخت شد. ۱۵۰
83,400 20.12.1393 مقداری از هزینه آمپول اکتوفرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۱
435,900 24.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۵۲
435,936 25.12.1393 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۳
706,400 11.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۵۴
726,560 11.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۵۵
359,000 22.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۶
135,800 24.01.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۷
363,280 24.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۵۸
516,300 24.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. ۱۵۹
212,000 26.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۰
212,400 26.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۱
584,600 26.01.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلیمود وهزینه ازمایشات بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۲
727,000 29.01.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۱۶۳
497,000 07.02.1394 قسمتی از هزینه پلاسمافرز بیماری از فلاورجان پرداخت شد. ۱۶۴
135,800 14.02.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومبد بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۶۵
244,750 17.02.1394 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۶۶
212,000 22.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۷
136,600 22.02.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۸
353,400 22.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۶۹
472,264 27.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۷۰
359,000 29.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۷۱
1,454,000 29.02.1394 هزینه ۲ ماه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۱۷۲
726,560 29.02.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری ازشاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۱۷۳
211,480 12.03.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۷۴
137,000 17.03.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۷۵
212,500 17.03.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۷۶
232,400 17.03.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۷۷
726,760 23.03.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۱۷۸
472,264 27.03.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۷۹
426,142 05.04.1394 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۰
111,200 07.04.1394 هزینه آمپول اکتوفرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۱
211,480 07.04.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۸۲
135,800 15.04.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۳
137,000 23.04.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۸۴
211,480 23.04.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۸۵
727,000 24.04.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۱۸۶
308,529 30.04.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۷
726,760 01.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۱۸۸
693,535 06.05.1394 هزینه ۳ ماه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۱۸۹
212,480 06.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۰
226,700 17.05.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۹۱
135,880 19.05.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۲
212,480 19.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۳
726,760 25.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۱۹۴
260,000 25.05.1394 مقداری از هزینه آمپول ربیف بیماری از یکی از روستاهای زرین شهر اصفهان پرداخت شد. ۱۹۵
500,000 26.05.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۹۶
726,560 9.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۱۹۷
212,480 10.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۸
212,480 10.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۱۹۹
135,800 11.06.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۰۰
135,880 18.06.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۰۱
726,760 25.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۲۰۲
435,936 26.06.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۰۳
135,880 08.07.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگولیمود بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۰۴
706,480 08.07.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۰۵
706,480 08.07.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۰۶
726,760 12.07.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۰۷
1,454,000 22.07.1394 هزینه ۲ ماه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۲۰۸
472,264 27.07.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۰۹
441,000 06.08.1394 هزینه داروی دختری جوان از اصفهان پرداخت شد. ۲۱۰
353,480 09.08.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۱
353,480 09.08.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۲
135,880 09.08.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگولیمود بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۳
135,800 30.08.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگولیمود بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۱۴
827,560 04.09.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۱۵
404,400 09.09.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۶
135,880 09.09.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۷
250,000 12.09.1394 مقداری از هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۱۸
135,900 15.09.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۱۹
726,000 23.09.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۲۲۰

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
135,880 09.10.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگلومید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۱
353,600 09.10.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۲
726,760 13.10.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۲۳
1.452.520 22.10.1394 هزینه ۲ ماه آمپول بتافرون دختری جوان از اباده پرداخت شد. ۲۲۴
726,760 12.11.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۲۵
70,000 13.11.1394 نصف هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۶
180,000 13.11.1394 نصف هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۷
726,000 05.12.1394 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۸
135,880 07.12.1394 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۲۹
727,260 10.12.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۳۰
726,260 23.12.1394 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۲۳۱
400,000 27.12.1394 هزینه ۷ روز پلاسمافرز بیماری از فریدن اصفهان پرداخت شد. ۲۳۲
367,160 07.01.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۳۳
726,260 08.01.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۳۴
135,880 11.01.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۳۵
726,760 24.01.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از اباده شیراز پرداخت شد. ۲۳۶
135,880 07.02.1395 هزینه ماهیاته قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۳۷
367,160 07.02.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۳۸
649,500 13.02.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۳۹
726,760 22.02.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از آباده شیراز پرداخت شد. ۲۴۰
367,160 08.03.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۴۱
135,880 08.03.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۴۲
649,500 16.03.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۴۳
649,000 22.03.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از آباده شیراز پرداخت شد. ۲۴۴
353,500 04.04.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۴۵
135,880 04.04.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۴۶
721,000 15.04.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۴۷
731,000 23.04.1395 هزینه ماهیانه آمپول بتافرون بیماری از آباده شیراز پرداخت شد. ۲۴۸
1,000,000 26.04.1395 بخشی از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۴۹
700,000 07.05.1395 بخشی از هزینه پلاسمافرز بیماری از یکی از روستاهای ایذه خوزستان پرداخت شد. ۲۵۰
135,880 11.05.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۱
367,160 11.05.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۲
731,400 13.05.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۵۳
571,440 23.05.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از آباده شیرازپرداخت شد. ۲۵۴
135,880 02.06.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۵
465,730 02.06.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۶
731,900 24.06.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۵۷
511,940 28.06.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از آباده شیرازپرداخت شد. ۲۵۸
135,880 06.07.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۵۹
474,530 06.07.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۰
731,940 29.07.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۶۱
135,880 08.08.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۲
357,730 08.08.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۳
430,000 08.08.1395 هزینه یک دوره امپول ریتوکسیماب خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۲۶۴
600,000 13.08.1395 هزینه پلاسمافرز خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۲۶۵
731,940 29.08.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۶۶
500,000 06.09.1395 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۶۷
357,730 06.09.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۸
135,880 06.09.1395 هزینه ماهیانه قرص فینگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۶۹
63,900 22.09.1395 هزینه قرص فینگولید بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۷۰
731,940 27.09.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۷۱

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
357,730 08.10.1395 هزینه ماهیانه آمپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۷۲
135,880 08.10.1395 هزینه ماهیانه قرص فیتگولید بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۷۳
1,130,000 04.11.1395 هزینه پلاسمافرز و داروی ریتووکسیماب خانمی از یکی از روستاهای شهرکرد پرداخت شد. ۲۷۴
357,730 08.11.1395 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۷۵
731,940 14.11.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۷۶
357,730 06.12.1395 هزیته ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۷۷
600,000 17.12.1395 قسمتی از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۷۸
731,440 29.12.1395 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۷۹
357,730 09.01.1396 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۰
150,700 09.01.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۱
365,920 17.01.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۲
406,780 22.01.1396 هزینه ماهیانه امپول اونکس بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۳
500,000 28.01.1396 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. ۲۸۴
731,440 30.01.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری ازشاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۸۵
430,000 03.02.1396 هزینه امپول ریتوکسیماب خانمی از اصفهان پرداخت شد. ۲۸۶
286,184 07.02.1396 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۷
365,920 17.02.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۸
160,800 17.02.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. ۲۸۹
731,440 31.02.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. ۲۹۰
357,730 05.03.1396 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. 291
120,560 12.03.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 292
365,920 12.03.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 293
731,440 30.03.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهراصفهان پرداخت شد. 294
357,730 11.04.1396 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. 295
365,920 11.04.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 296
249,500 18.04.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 120 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 297
207,800 24.04.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 298
500,000 28.04.1396 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. 299
731,440 31.04.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 300
126,600 03.05.1396 هزینه ازمایش و تست ماکولا برای بیمار قدیمی ام اس پرداخت شد 301
113,200 03.05.1396 بخشی از هزینه عمل هماتوم و پارگی عضلات در اثر زمین خوردن پای پسری 20 ساله مبتلا به صرع پرداخت شد. 302
715,460 05.05.1396 هزینه ماهیانه امپول ربیف بیماری از سنندج پرداخت شد. 303
731,840 11.05.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 304
500,000 16.05.1396 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. 305
343,500 19.05.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 306
500,000 01.06.1396 هزینه امپول ریتوکسیماب خانمی از اصفهان پرداخت شد. 307
731,940 03.06.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 308
301,400 05.06.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 309
500,000 06.06.1396 هزینه امپول ریتوکسیماب خانمی از اصفهان پرداخت شد. 310
365,920 11,06,1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 311
1,200,000 13.06.1396 بقیه هزینه فاکتور امپول ریتوکسیماب خانمی از اصفهان پرداخت شد. 312
230,000 14.06.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 313
180,800 18.06.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 314
731,440 02.07.1396 هزینه ماهیانه امپول بافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 315
343,700 06.07.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 316
512,288 15.07.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری ازسنندج پرداخت شد. 317
250,000 24.07.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 318
731,440 02.08.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 319
351,200 04.08.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 320
400,000 11.08.1396 مقداری از هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. 321
512,288 16.08.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 322
349,490 27.08.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 323
210,980 01.09.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 324
731,440 01.09.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری ازشاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 325
439,104 13.09.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 326
370,100 22.09.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 327
731,440 28.09.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 328
43,020 30.09.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 329

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
280,000 12.10.1396 - 330
439,000 13.10.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 331
160,000 14.10.1396 نیمی از هزینه قرص تیبازیوپرداخت شد. 332
378,200 16.10.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری ازصفهان پرداخت شد. 333
731,440 29.10.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 334
80,040 30.10.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 335
370,000 12.11.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری ازصفهان پرداخت شد. 336
700,000 12.11.1396 هزینه ماهیانه امپول بتاقرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 337
80,000 12.11.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 338
731,440 30.11.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 339
700,000 07.12.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 340
370,000 10.12.1396 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری ازصفهان پرداخت شد. 341
731,440 14.12.1396 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 342
97,000 23.12.1396 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 343
731,440 03.01.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 344
732,840 08.01.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 345
284,000 16.01.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری ازصفهان پرداخت شد. 346
180,000 30.01.1397 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 347
731,440 31.01.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 348
383,000 02.02.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 349
439,000 06.02.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 350
80,000 19.02.1397 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 351
417,000 27.02.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 و مقداری از هزینه قرص دالفیرا بیماری از اصفهان پرداخت شد. 352
731,440 29.02.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 353
194,500 02.03.1397 مقداری از هزینه قرص تیبازیو و MRI بیماری از اصفهان پرداخت شد. 354
430,000 02.03.1397 هزینه 2 عددامپول ریتوکسیماب بیماری از اصفهان پرداخت شد. 355
461,500 20.3.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 و هزینه قرص دالفیرا بیماری از اصفهان پرداخت شد. 356
66,700 28.03.1397 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 357
112,500 28.03.1397 هزینه 3 بسته قرص دپاکین بیماری از اصفهان پرداخت شد. 358
731,440 30.03.1397 هزینه ماهیانه امپول یتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 359
731,840 05.04.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 360
379,000 17.04.1397 هزینه ماهیانه کپسول دبفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 361
150,000 23.04.1397 مقداری از هزینه قرص تیبازیو بیماری از اصفهان پرداخت شد. 362
66,700 27.04.1397 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 363
731,440 29.04.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 364
731,840 06.05.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 365
420,000 11.05.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 366
107,450 18.05.1397 هزینه قرص دالفیرا و قرصهای مکمل بیماری از سنندج پرداخت شد. 367
851,440 30.05.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 368
731,840 06.06.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 369
417,000 10.06.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240بیماری از اصفهان پرداخت شد 370
235,760 27.06.97 هزینه ماهیانه قرص تبازیو بیماری ازاصفهان پرداخت شد. 371
66,700 27.06.1397 هزینه ماهیانه قرص دالفیرا بیماری از سنندج پرداخت شد. 372
1,635,700 02.07.11397 هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. 373
851,440 04.07.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 374
424,000 05.07.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240بیماری از اصفهان پرداخت شد 375
851,840 05.07.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 376
120,000 09.07.1397 هزینه سه ماه قرص دپاکین بیماری از اصفهان پرداخت شد. 377
126,270 14.07.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 378
169,144 14.07.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 379
102,000 25.07.1397 هزینه سونوگرافی بیماری از اصفهان پرداخت شد. 380
336,900 30.07.1397 هزینه ماهیانه قرص تبازیو بیماری پرداخت شد. 381
428,000 30.07.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از اصفهان پرداخت شد. 382
851,440 30.07.1397 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از اصفهان پرداخت شد. 383
455,000 05.08.1397 هزینه داروی ریتوکسی ماب بیماری ازاصفهان پرداخت شد. 384
851,840 07.08.1397 هزینه داروی بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 385
226,270 10.08.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 386
226,270 10.08.1397 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 387
777,000 10.08.97 هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. 388
425,000 20.08.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل 240 بیماری از اصفهان پرداخت شد. 389
851,440 01.09.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 390
235,760 03.09.97 هزینه ماهیانه قرص تبازیو بیماری از اصفهان پرداخت شد. 391
851,840 08.09.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 392
271,524 08.09.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 393
620,000 12.09.97 هرینه دندانپزشکی بیماری از اصفهان پرداخت شد. 394
480,000 14.09.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از اصفهان پرداخت شد. 395
900,525 14.09.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از تهران پرداخت شد. 396
271,524 01.10.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 397
315,560 03.10.97 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری از اصفهان پرداخت شد. 398
530,000 03.10.97 هزینه پلاسمافرز بیماری از اصفهان پرداخت شد. 399
851,840 04.10.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 400
851,440 04.10.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 401
480,000 09.10.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از اصفهان پرداخت شد. 402

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
213,564 12.10.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 403
450,000 17.10.97 هزینه 2 عددامپول ریتوکسی ماب بیماری از اصفهان پرداخت شد. 404
692,000 17.10.97 هزینه ازمایشات خانمی از اصفهان پرداخت شد. 405
552,440 17.10.97 هزینه امپول ربیف بیماری از تهران پرداخت شد. 406
60,000 17.10.97 هزینه ام ار ای بیماری از اصفهان پرداخت شد. 407
851,440 01.11.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 408
711,200 01.11.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از تهران پرداخت شد. 409
851,840 06.11.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 410
380,000 07.11.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از اصفهان پرداخت شد. 411
129,000 14.11.97 هزینه ماهیانه قرص دپاکین بیماری از اصفهان پرداخت شد. 412
247,940 14.11.97 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری از اصفهان پرداخت شد. 413
192,207 18.11.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 414
140,350 24.11.97 هزینه قرص بیماری از سنندج پرداخت شد. 415
851,440 02.12.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر اصفهان پرداخت شد. 416
579,000 05.12.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از اصفهان پرداخت شد. 417
213,564 11.12.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 418
213,564 11.12.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 419
682,352 06.12.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از تهران پرداخت شد. 420
522,900 06.12.97 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 421
450,000 14.12.97   422
712,250 15.12.97 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از تهران پرداخت شد. 423
450,950 19.12.97   424
851,840 06.01.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 425
438,000 09.01.98 هزینه ماهیانه داروی بیماری از سنندج پرداخت شد. 426
355,943 09.01.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 427
355,943 19.01.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 428
355,943 19.01.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 429
450,950 20.01.98 هزینه داروی ریتوکسی ماب بیماری از اصفهان پرداخت شد. 430
124,800 23.01.98 هزینه دارو های بیماری از سنندج پرداخت شد. 431
352,000 27.01.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از اصفهان پرداخت شد. 432
851,440 01.02.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. 433
450,000 02.02.98 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری پرداخت شد. 434
851,840 04.02.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 435
168,000 04.02.98 هزینه داروهای بیماری از سنندج پرداخت شد. 436
569,000 04.02.98 هزینه کولونوسکوپی بیماری پرداخت شد. 437
852,440 10.02.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 438
710,800 18.02.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از تهران پرداخت شد. 439
213,565 23.02.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری در سنندج پرداخت شد. 440
355,943 24.02.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری در سنندج پرداخت شد. 441
379,000 29.02.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از اصفهان پرداخت شد. 442
851,440 31.02.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. 443
235,760 31.02.98 هزینه ماهیانه قرص تبازیو بیماری دراصفهان پرداخت شد. 444
851,440 07.03.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 445
355,943 07.03.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری در سنندج پرداخت شد. 446
104,659 12.03.98 هزینه داروی بیماری در سنندج پرداخت شد. 447
194,700 18.03.98   448
388,000 30.03.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری در اصفهان پرداخت شد. 449
450,830 30.03.98 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری پرداخت شد. 450
851,440 30.03.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از شاهین شهر پرداخت شد. 451
851,840 03.04.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری از سنندج پرداخت شد. 452
710,800 03.04.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری در تهران پرداخت شد. 453
474,880 06.04.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از اهواز پرداخت شد. 454
711,240 09.04.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از مسجدسایمان پرداخت شد. 455
213,565 17.04.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 456
450,950 19.04.98 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری پرداخت شد. 457
355,943 19.04.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری از سنندج پرداخت شد. 458
145,202 20.04.98 هزینه ماهیانه داروی بیماری در سنندج پرداخت شد. 459
270,457 25.04.98 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری پرداخت شد. 460
130,500 26.04.98 هزینه قرص دپاکین بیماری از اصفهان پرداخت شد. 461
981,940 01.05.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 462
450,950 04.05.98 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری پرداخت شد. 463
852,440 05.05.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 464
851,840 05.05.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 465
118,514 05.05.98 هزینه ماهیانه داروی بیماری پرداخت. 466
366,000 06.05.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 467
474,880 06.05.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 468
500,000 08.05.98 هزینه ماهیانه داروی بیماری پرداخت. 469
711,240 09.05.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 470
213,565 15.05.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 471
800,000 17.05.98 مفداری از هزینه پلاسمافرز بیماری پرداخت شد. 472
85,000 22.05.98 هزینه ازمایشگاه بیماری پرداخت شد. 473
358,043 25.05.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 474
58,145 26.05.98 هزینه داروی بیماری پرذاخت شد. 475
709,940 27.05.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 476
132,950 03.06.98 هزینه قرص دالفیرا 477
500,000 03.06.98 مفداری از هزینه پلاسمافرز بیماری پرداخت شد. 478
853,940 04.06.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 479
981,940 04.06.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 480
474,880 04.06.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 481
214,825 05.05.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 482
709,080 12.06.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 483
148,000 13.06.98 هزینه داروی بیماری پرداخت شد. 484
380,000 14.06.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 485
853,940 02.07 98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 486
712,583 02.07.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 487
72,678 02.07.98 هزینه داروی بیماری پرذاخت شد. 488
982,940 02.07.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 489
473,481 07.07.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 490
386,300 07.07.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 491
525,161 07.07.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 492
981,940 11.07.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 493
30,000 14.07.98 هزینه قرص دپاکین بیماری از اصفهان پرداخت شد. 494
498,806 18.07.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 495
225,394 23.07.98 هزینه قرص دپاکین بیماری از اصفهان پرداخت شد. 496
450,500 30.07.98 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری پرداخت شد. 497
428,000 30.07.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 498
307,000 30.07.98 عصب کشی دندان 499
126,000 01.08.98 کشیدن دو دندان 500
525,200 02.08.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 501
336,950 03.08.98 هزینه ماهیانه قرص تبازیو بیماری پرداخت شد. 502
984,440 04.08.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 503
111,125 04.08.98 هزینه داروی بیماری پرذاخت شد. 504
981,940 07.08.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 505
525,161 07.08.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 506
711,000 16.08.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 507
498,809 20.08.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 508
330,000 20.08.98 هزینه داروی بیماری پرداخت شد. 509
984,440 02.09.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 510
712,580 02.09.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 511
520,000 02.09.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 512
982,940 03.09.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 513
383,000 03.09.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 514
981,940 07.09.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 515
525,161 10.09.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 516
375,000 11.09.98 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری پرداخت شد. 517
102,000 16.09.98 هزینه داروی بیماری پرداخت شد. 518
984,440 01.10.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 519
387,000 01.10.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 520
526,560 04.10.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 521
450,000 05.10.98 هزینه امپول ریتوکسی ماب بیماری پرداخت شد. 522
427,548 06.10.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 523
43,500 07.10.98 هزینه یک بسته قرص دپاکین بیماری پرداخت شد. 524

مبلغ (تومان) تاریخ شرح ردیف
525,161 09.10.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 525
981,940 09.10.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 526
525,260 10.10.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 527
712,580 16.10.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 528
197,000 16.10.98 هزینه ماهیانه داروی بیماری پرداخت شد. 529
109,000 18.10.98 هزینه سونوگرافی سینه بیماری پرداخت شد. 530
389,000 25.10.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 531
270,457 26.10.98 هزینه امپول ریتوکسیماب بیماری پرداخت شد. 532
239,914 29.10.98 هزینه ازمایشات پرداخت شد. 533
984,440 03.11.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 534
43,000 03.11.98 هزینه ماهیانه داروی بیماری پرداخت شد. 535
981,940 09.11.98 هزینه ماهیانه امپول بتافرون بیماری پرداخت شد. 536
525,161 10.11.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 537
525,260 12.11.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 538
525,161 15.11.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 539
450,000 16.11.98 هزینه امپول ریتوکسیماب بیماری پرداخت شد. 540
389,000 20.11.98 هزینه ماهیانه کپسول دیفوزل بیماری پرداخت شد. 541
770,000 21.11.98 هزینه پلاسمافرز بیمار پرداخت شد. 542
292,000 25.11.98 هزینه داروی بیمار پرداخت شد. 543
198,000 25.11.98 هزینه داروی بیمار پرداخت شد. 544
226,728 27.11.98 هزینه یک ویال امپول ریتوکسیماب بیماری پرداخت شد. 545
226,728 28.11.98 هزینه یک ویال امپول ریتوکسیماب بیماری پرداخت شد. 546
982,940 20.11.98 هزینه امپول بتافرون بیماریرداخت شد. 547