اساسنامه‌ی كانون پیوند

 

فصل ۱: نام، نشانی و حوزه‌ی فعالیت

بند ۱-۱: نام: كانون پیوند

بند ۱-۲: نشانی: اتریش / وین

بند ۳-۱: حوزه‌ی فعالیت: كشور اتریش و در صورت نیاز خارج از اتریش

 

فصل ۲: اهداف كانون

كانون ایرانیان سازمانی مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی به دور از هرگونه وابستگی به احزاب و گروه‌ها است و صرفا در جهت رسیدن به اهداف زیر فعالیت می‌کند:

بند ۲-۱: شناخت و حمایت و کمک‌رسانی به بیماران نیازمند ایرانی (به ویژه بیماران ام‌اس)

بند ۲-۲: آگاه‌سازی جامعه در مورد بیماری‌های خاص (به ویژه ام‌اس)

بند ۳-۲: حفظ و معرفی فرهنگ و آداب و رسوم كلیه‌ی اقوام ایرانی

بند ۴-۲: برگزاری سخنرانی، کارگاه‌های آموزشی، گردهم‌آیی و نمایش فیلم

کلیه‌ی فعالیت‌های كانون بر اساس قوانین و مقررات كشور اتریش انجام خواهد یافت.

 

فصل ۳: شرایط عضویت وحقوق اعضا

بند ۱-۳: شرایط عضویت

همه‌ی افراد بالای پانزده سال، شركت‌ها و سازمان‌هایی که اساسنامه‌ی كانون را پذیرفته‌اند، می‌توانند به عضویت کانون در بیایند. عضویت سه شکل گوناگون دارد:

 • عضو فعال: فرد یا سازمانی است كه بطور مستمر و بدون وقفه حق عضویت خود را می‌پردازد و فعالانه با كانون همكاری می‌كند. این اعضا در جلسات مجمع عمومی دارای حق رای بوده، از امكانات كانون طبق مصوبات شورای مركزی برخوردار خواهند شد. عضو فعال در صورت عدم پرداخت حق عضویت به مدت سه ماه متوالی، به عنوان عضو غیرفعال تلقی می‌گردد.
 •  عضو غیرفعال: فرد یا سازمانی است كه بطور مقطعی و موردی با كمك‌های مالی ومعنوی خود از كانون و فعالیت‌های آن حمایت می‌كند. این اعضا در جلسات مجمع عمومی صاحب حق رای نخواهند بود.
 •   عضو افتخاری: فرد یا سازمانی است كه بنا به میل و علاقه‌ی خود با همكاری مستمر و چشمگیر باعث رشد و ارتقاء كانون گردیده؛ ولی به كانون کمک مالی نمی‌کند. این اعضا نیز در جلسات مجمع عمومی صاحب حق رای هستند.

حدود برخورداری اعضای غیرفعال و افتخاری از امكانات كانون با توجه به شرایط طبق تصمیم و نظر شورای مركزی تعیین می‌شود.  

بند ۲-۳: حقوق اعضا

 • حق انتخاب كردن
 • حق انتخاب شدن (حداقل سن هیجده سال تمام)
 •  حق شركت در جلسات مجمع عمومی
 •  حق عضویت در انجمن‌ها و كمیته‌های شورای مركزی
 •  حق اطلاع از صورت‌جلسات ماهیانه شورای مركزی با درخواست كتبی مطابق آیین‌نامه‌ی شورا

 

فصل ۴: ساختار كانون

بند ۱-۴: مجمع عمومی: مجمع عمومی مهم‌ترین بخش كانون است و شامل كلیه‌ی اعضای كانون می‌شود.

شرح وظایف مجمع عمومی:

درجلسه‌ی مجمع عمومی نسبت به انتخاب افراد زیر از بین اعضای كانون برای مدت یك سال اقدام می‌گردد:

 •  انتخاب شش نفر اعضای شورای مركزی
 •  انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل)
 •  جلسه‌ی عادی مجمع عمومی یك بار در سال، جهت استماع گزارش عملكرد سالیانه‌ی كانون و انتخاب افراد مذكور در بندهای بالا برگزار می‌شود. 
 • جلسات فوق‌العاده‌ی مجمع عمومی بنا به درخواست شورای مركزی و با ذكر دلیل آن یا به درخواست حداقل ده درصد اعضای فعال و افتخاری كانون تشكیل می‌شود.
 • تاریخ تشكیل جلسات عادی و فوق‌العاده‌ی مجمع عمومی باید حداقل یك ماه قبل از تشكیل جلسه كتباً به اطلاع اعضای كانون رسیده باشد.
 • در صورت غیبت یكی ازاعضای صاحب رای، آن عضو می‌تواند حق رای خود را طی وكالتنامه‌ی كتبی و با درج دلیل عدم حضور، به عضو دیگری (با ذكر نام وكیل) واگذار کند.  وكیل نیز باید این وكالتنامه را پیش از تشكیل جلسه تحویل رییس جلسه بدهد.
 • جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل ده درصد اعضای فعال و افتخاری رسمیت پیدا كرده، مصوبات آن با تأیید اكثریت آرای حاضران در جلسه تصویب و قابل اجرا خواهد بود.

بند ۲-۴: شورای مركزی: این شورا شش عضو دارد كه از طرف مجمع عمومی برای مدت یك سال انتخاب می‌شوند.

شرح وظایف شورای مركزی:

 • شورا در اولین نشست خود و حداكثر ظرف مدت یك ماه باید نسبت به انتخاب رئیس، نائب رئیس، منشی و مدیران بخش‌های مختلف شورای مركزی اقدام کند.
 • مدیران بخش‌های شورای مركزی می‌توانند از بین اعضای شورا یا سایر اعضای كانون انتخاب شوند.
 • رئیس شورا مسئولیت اداره و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف، تشكیل جلسات شورا، تنظیم گزارش‌های رسمی و پاسخ‌گویی به كلیه‌ی موارد را عهده‌دار است.
 • شورای مركزی مسئولیت برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه، تعیین حق عضویت، كنترل و نظارت بر حُسن انجام امور در بخش‌های مختلف، بررسی گزارش‌های دریافتی، تنظیم آیین‌نامه‌ی داخلی و ارائه‌ی گزارش عملكرد سالیانه‌ی كانون به مجمع عمومی را عهده‌دار است.
 • شورای مركزی در صورت نیاز می‌تواند پس از تأیید هیأت موسس و با تصویب مجمع عمومی متممی بر اساسنامه اضافه کند.
 • جلسات شورا بطور منظم و ماهیانه برگزار و بنا به درخواست حداقل سه نفر از اعضای شورا جلسه‌ی فوق‌العاده تشكیل خواهد شد.

بخش‌های مختلف شورا عبارتند از:

 • امور اجرایی
 • روابط عمومی
 • امور مالی

شرح وظایف امور اجرایی

 • مسئولیت پاسخگویی، پیگیری امور مربوط به مراجعان و هم‌کاری با آنان در چهارچوب اهداف كانون از وظایف این .بخش است

شرح وظایف روابط عمومی

 • برقراری ارتباط با افراد و سایر گروه‌ها
 • جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مرتبط با فعالیت کانون و راه‌اندازی سایت كانون
 • تشكیل جلسات و دوره‌های مختلف آموزشی
 • تشكیل جلسات مشاوره و راهنمایی
 • برگزاری مراسم ملی، مذهبی و سنتی

شرح وظایف امور مالی

 • دریافت حق عضویت
 • ثبت درآمدها و هزینه‌ها
 • تنظیم اسناد مالی و نگه‌داری دفاتر مالی كانون
 • ارائه‌ی راهكارهای تأمین بودجه‌ی مورد نیاز كانون به شورای مركزی
 • ارائه‌ی بیلان و گزارش مالی در هر دوره‌ی سه‌ماهه به شورای مركزی
 • ثبت و نگه‌داری اموال و دارایی‌های كانون

بند ۳-۴: بازرس كانون: كانون دارای دو بازرس (اصلی و علی‌البدل) است كه از بین اعضا و از طرف مجمع عمومی برای مدت یك سال انتخاب می‌شوند.

شرح وظایف بازرس كانون

 • نظارت بر عملكرد شورای مركزی با شركت در جلسات آن به عنوان ناظر و بدون حق رأی
 • مشاوره و راهنمایی شورای مركزی
 • دریافت شكایات از اعضا و اعلام محتویات آن به شورای مركزی
 • ارائه‌ی گزارش عملكرد بازرس به مجمع عمومی

 

فصل ۵: انحلال كانون

در صورتی كه كانون در رسیدن به اهداف خود ناموفق باشد یا مشكلات داخلی روند كار را با مشكل جدی مواجه سازد، شورای مركزی موظف است نسبت به تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده با ذكر دلایل جهت بررسی سرنوشت كانون اقدام کند. در این اجلاس، پس از بحث و گفتگو در مورد علل و عوامل بوجود آورنده‌ی مشكلات درمورد انحلال كانون تصمیم‌گیری خواهد شد. برایِ انحلال، نظرِ موافق دو سوم از اعضای رسمی و افتخاری كانون الزامی است. در جلسه‌ی مذكور كمیته‌ای به نام «كمیته‌ی انحلال» با اخذ آرای اعضای حاضر در جلسه تشكیل می‌گردد. این كمیته موظف است ضمن اعلام رسمی انحلال كانون به تمامی اعضا، دارایی‌های كانون را در اختیار مراكزی كه فعالیت‌های آنان مشابه یا در جهت اهداف كانون است، قرار دهد.