کمک غیرنقدی

کمکهای غیرنقدی

پیوند از همکاری غیرنقدی علاقمندان با آغوش باز استقبال میکند. همیاران عزیز در ایران یا هرجای دیگر دنیا میتوانند با تماس با ما اعلام همکاری کنند. این همکاری ها در قالب محورهای زیر قابل انجام است:

  • کمک به تبلیغ پیوند در محل فعالیت که می تواند شامل ترجمه، چاپ و توزیع برشورهای پیوند و تبلیغات شفاهی باشد
  • تبلیغ به نفع پیوند با شرکت در رویدادهای فرهنگی، ورزشی، هنری.. و ارسال عکس و خبر مربوطه برای درج در سایت و صفحه ی فیسبوک
  • همکاری در برگزاری رویدادهای پیوند مانند روز جهانی ام اس که درحال حاضر اغلب در شهر وین برگزار میشود
  • لایک کردن صفحه فیسبوک، بازنشر پستهای پیوند و تبلیغ در سطح شبکه های اجتماعی و بین دوستان و خانواده
  • همکاری درراستای تولید محتوا و طراحی برای سایت و خبرنامه ی پیوند