پیوند در نهایت خرسندی مفتخر است اعلام کند که با حمایت شما عزیزان، تعداد کمکهای صورت گرفته به صد مورد رسید.
.دستان یاریگرتان را به گرمی‌ می‌‌فشاریم و آرزو می‌کنیم تا درخت پیوند هر روز بیشتر و بیشتر به بار بنشیند