آنچه در این شماره می‌خوانید:

- اطلاعاتی مفید در رابطه با بیماری ام‌اس

- استفاده از روش دی‌تی‌آی در تشخیص بیماری ام‌اس

- گزارشی از جشن مهرگان

- خلاصه‌ای از عملکرد کانون در طی دو سال گذشته